I.v.m corona alleen shoots op locatie mogelijk. Twijfelt u, neem dan vrijblijvend contact op.

Algemene voorwaarden

1 RESERVEREN

1.1 Alle reserveringen die voortvloeien uit het gebruik van deze website zijn overeenkomsten tussen u en gdhfotografie.nl. Er kunnen geen rechten aan reserveringsaanvragen worden ontleend.  gijsdenhorderfotografie.nl behoud zich het recht  voor om reserveringen te weigeren. Wij raden u aan zich van de annuleringsvoorwaarden van gdhfotografie.nl op de hoogte te zijn voor dat u reserveert.

1.2 De reservering geschiedt telefonisch, per e-mail of het contact-reserveringsformulier op de website. Een reservering is pas definitief na een bevestiging per e-mail. Zonder bevestiging is er geen spraken van een reservering of boeking.

1.3 Bij het reserveren verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden

2 KOSTEN EN BETALINGEN

2.1 Alle prijzen in inclusief,  maar exclusief eventuele reis- en parkeerkosten. Wij rekenen € 0,30 eurocent per gemaakte km. De eerste 10 km vanaf 2408 cl is gratis.

2.2 Betalingen dienen contant of via overmaking te worden betaald. Foto's worden na betaling met WeTransfer naar u verstuurd of anders indien overeengekomen.

2.3 Foto's / bestanden worden altijd aan de opdrachtgever / betalende partij gestuurd / afgegeven. 

2.4 Kortingen voor het aanbrengen van een klant bedragen 15% ( niet voor de klant )

3 ANNULERINGEN EN WIJZIGINGEN

3.1 Wanneer de gereserveerde door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, is gdhfotografie.nl niet verantwoordelijk.

3.2 Na de officiële boeking voor de fotoshoot,  is er tot 2 weken voor aanvang,  de mogelijkheid tot wijzigingen van de tijd en/of data.

3.3 Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang wordt 25% van de totale kosten in rekening gebracht.

3.4 Bij annulering binnen 48 uur wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.

3.5 Bij annulering op de dag zelf wordt altijd 100% in rekening gebracht plus de eventuele gemaakte reiskosten. Hierover valt niet te overleggen.

3.6 Kosteloos wijzigen van de fotoshoot / opdracht is alleen mogelijk mits zich een ernstig voorval voordoet en u hiervan een bewijsstuk kunt overleggen. Met een ernstig voorval worden onvoorziene zaken als een ongeval of overlijden eerste graad, een onvoorziene ziekenhuisopname of complicaties bij een zwangerschap bedoeld.

3.7 Indien het een overeenkomst van een opdracht betreft,  zal het bij het tot stand komen van de overeenkomst,  een vaste vergoeding worden. Indien geen vaste vergoeding overeengekomen wordt, zal de vergoeding gebaseerd zijn op het aantal bestede uren tegen het geldende uurtarief van € 27,50. 

4 AANSPRAKELIJKHEID

4.1  Bij afspraken geldt te alle tijden dat wanneer de fotograaf door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, gdhfotografie.nl  daar niet verantwoordelijk voor is.

4.2 Achteraf kan er geen beroep op gdhfotografie.nl worden gedaan op klachten van de fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto's. Het is de klant zijn eigen verantwoordelijkheid dit bij een professionele drukker te doen, zo niet, dan is gdhfotografie.nl  niet verantwoordelijk voor de eventuele slechte afdrukken of schade hieraan. Dit geldt voor kleur, scherpte en kwaliteit van de afdruk.

4.3 Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld van schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat .

4.4 Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld bij, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

4.5 Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto's op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of aan de andere kant, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen melden. De fotograaf zal deze foto's, indien de redenen door hem gegrond worden verklaard van de website verwijderen.

4.6 klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de foto's schriftelijk per email te worden meegedeeld. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en bij gegronde klacht zal deze binnen redelijke termijn worden opgelost. 

5 WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

5.1 gdhfotografie.nl heeft het recht de voorwaarden die op deze website worden aangeboden ten alle tijden te verbeteren of anderszins te wijzigen.

6 AUTEURSRECHTEN

6.1 De afbeeldingen, logo, teksten, informatie, programmatuur en ontwikkelde software op deze website zijn beschermd door het Nederlands auteursrecht. Tenzij anders vermeld, mag niets van deze website worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van gdhfotografie.nl

6.2 De fotograaf behoudt het recht foto's te gebruiken op www.gdhfotografie.nl

6.3 Voor alle foto's die rechten vrij te gebruiken zijn is ook eventueel in overeenstemming met de klant plaatsing elders als promotie van zijn werk als fotograaf of ter verdere doorverkoop mogelijk. 

6.4 Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding Foto www.gdhfotografie.nl op of nabij de foto's. Dit geldt ook voor de rechten-vrije foto's tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6.5 De afnemer informeert de fotograaf vooraf waar de foto's gepubliceerd gaan worden. De afnemen mag zijn aangekochte foto eenmalig gebruiken voor het doel waar de foto's voor bestemd is tenzij anders met de fotograaf

( schriftelijk toestemming ) is overeen gekomen of de foto rechten-vrij is aangekocht.

6.6 De fotograaf behoudt het digitale origineel.

6.7 gdhfotografie.nl is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto's die door de fotograaf zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc en op deze site worden aangeboden. Afkopen van de fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag de koper de foto geheel rechte-vrij gebruiken. Verkoop aan derden c.q. vermeerderen op welke manier dan ook , is echter verboden.

 

Laatst gewijzigd 10 oktober 2019